In de gemeente Brasschaat, ooit de bakermat van de Belgische Artillerie, bevindt zich de Site Gunfire Brasschaat-WHI, een militaire museale site.
Binnen de schoot van de toenmalige Artillerieschool ontstond het als een “artilleriemuseum”.
In de loop van de opeenvolgende jaren, werd door toedoen van het Koninklijk Leger Museum - Museum Royal De L ’Armee (KLM-MRA) te Brussel, de site Gunfire uitgebouwd tot een externe site van het KLM-MRA.  Door toedoen  van het KB 28 04 2017,  waarbij het KLM-MRA geïntegreerd werd in het War Heritage Institute (WHI), werd de Site Gunfire Brasschaat onder het beheer geplaatst van het WHI.

De Site Gunfire Brasschaat-WHI bestaat uit een rijke collectie die opgebouwd is rond voertuigen en materiaal, al dan niet gepantserd.
Deze voertuigen en materialen zijn het merendeel in gebruik geweest bij de Belgische strijdkrachten en geven  een duidelijk overzicht van de verschillende wapens zoals Artillerie, Luchtdoelartillerie, Infanterie, Tanks en Verkenners.
Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de naoorlogse periode WO II, beter bekend als de periode van de “koude oorlog”.
Daarnaast bevinden zich in de collectie een aantal waardevolle stukken afkomstig uit de periode van voor WO I en de periode tussen de beide wereldoorlogen in.

Op de Site  Gunfire Brasschaat-WHI is eveneens een collectie te bewonderen van het Licht Vliegwezen van het Belgische leger en een unieke collectie Belgische uniformen.

Voor het onderhoud, herstel, restauratie van het militaire materiaal op de Site  Gunfire Brasschaat-WHI werken de vrijwilligers samen, ook inzake het bezoek en het gidsen doorheen de loodsen werken de vrijwilligers nauw samen.

Naast de drie expositiehallen beschikt de Site Gunfire Brasschaat-WHI eveneens over eigen restauratieplaatsen en ateliers en een uitgebreide technisch-militaire-historische en literaire bibliotheek.

footer2